Info og bestilling av turer
Info og bestilling av turer
Guidete hovedturer
Guidete hovedturer
Guidet kulturvandring til Arnøy
Guidete turer i Nord-Troms
Foredrag/film om samer og kvener
Billedforedrag ved Arktisk Geoturisme
Bestilling
Billedsalg
Bedriftsinfo
Om Arktisk Geoturisme
Om Arktisk Geoturisme
Etablert i kystbyen Skjervøy i Troms på 70 grader nord. Kulturen i Skjervøy og Nord-Troms inngår i en arktisk natur og kultur. Bedriften driver turisme ut fra konseptet ”geoturisme”. Det innebærer at man her ønsker at den lokale samiske og kvenske kulturen blir formidlet på en ekte, faglig god og engasjerende måte. Varsomhet ved ferdsel i en sårbar arktisk natur og arktiske kulturminneområder helt sentralt.
Innehaver Helge Guttormsen
Bedriftens kultur- og turistfaglige kompetanse:
Innehaver av Arktisk Geoturisme er utdannet historiker og pedagog fra Universitetet i Tromsø, med fag som arkeologi, geologi og historie,og er lærer som underviser ved Nord-Troms vg skole.
 • mangeårig leder av Skjervøy og Nord-Troms historielag og som forfatter av lokalhistoriebøker fra Nord-Norge og Svalbard medlem av Norsk Faglitterær Forfatterforening.
 • praksis fra arkeologisk feltarbeid og lokalhistorie rundt om i Nord-Norge og på Svalbard og forsket på kvensk og samisk kultur og historie i Nord-Troms og på Nordkalotten.
 • gjennom Arktisk Geoturisme tilbys billedforedrag og om samisk og kvensk kultur i Nord-Troms og guidete turer på norsk og engelsk.
 • tok 2007-08 turistfaglig utdanning ved Høgskolen i Finnmark i reiseliv, kommunikasjon og guiding, reiseliv og kulturformidling og reiseliv og naturformidling
 • tok i 2008 initiativ til prosjektet ”Nord i nord”, 28.-29. august på Solhov i Nord-Troms - et meget vellykket reiselivsseminar med stor pressedekning med over 100 deltakere, finansiert med RDA II-midler i Tromsø.
 • autorisert som natur- og kulturguide på norsk og engelsk i regi Norges Guideforbund med spesialfelt på natur og kultur i Nord-Troms
 • styreleder for Nord-Tromslandet.no DA, et samarbeidsprosjekt for nettstedet www.nordtromslandet.no, for bedrifter med tur- og turisttilbud i Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen k. og Langfjord
 • representerte Skjervøy kommune på workshop for festivalturisme for Barents-området i Arkangelsk/Solovki med norske og russiske deltakere

Fra ”Nord i nord”, reiselivsseminar 28.-29. august 2008


Fakta for øvrig om Arktisk Geoturisme:

 • juli 2006 støtte fra Innovasjon Norge til utvikling av ”Geoturisme på Arnøy”
 • invitert som bidragsyter på Workshop for Hurtigruten Group ved filmregisør Nils Gaup sept. 2006
 • 2007 Arktisk Geoturisme produsent for ”Med årvikingene gjennom 6000 år” kultursti med brosjyre for Årviksand på Arnøy i Skjervøy k.
 • 2011-12: Arktisk Geoturisme produsent av en ny kultursti på Nikkeby på Laukøya i Skjervøy kommune
 • 2011/12: Utviklet The Saami Coast med hefte sammen med Kvænangen Adventure (Spildra) med støtte fra Sametinget
© Arktisk Geoturisme
Arktisk Geoturisme, Postbox 304, N-9189 Skjervøy             Webdesign: Bjerkli Bilde&Design
Norsk In English Send e-post Til startsiden