Info og bestilling av turer
Info og bestilling av turer
Guidete hovedturer
Guidete hovedturer
Guidet kulturvandring til Arnøy
Guidete turer i Nord-Troms
Foredrag/film om samer og kvener
Billedforedrag ved Arktisk Geoturisme
Bestilling
Billedsalg
Bedriftsinfo
Om Arktisk Geoturisme
Guidete turer i Nord-Troms

Tur 06: En dag i Nordreisadalen og Reisa nasjonalpark
klikk på kartet

Fotosafari innover Reisa og den særegne og vakre naturen i Reisadalen. Gamle boområder for kvenene, med elva Reisa som lakseelv og transportåre, sommerstid for transport av tømmer, vinterstid som ferdselsåre innover dalen. Start kl. 9.00 ut fra Skjervøy p-plass nedenfor Hotell Maritim. En 6-8 timers tur, hvor man om ønskelig kan kjøpe lunsj underveis (Bios).

Pris pr. person 2-6: kr. 450,- pr. person, minimum 2 deltakere. Prisen dekker guiding/ tur med bil, ikke mat underveis. Turen må bestilles senest 24 timer før ønsket dato.
Bestilling hos Skjervøy turistinformasjon eller Arktisk Geoturisme tlf. 957 33 173, mail: arktiskgeoturisme@trollnet.no

Severdigheter (se kart):
Fra Skjervøy over brua og under Maursundet i en undersjøisk tunell, inn til Bakkeby, Sørkjosen og Storslett. Gode utsiktpunkter underveis til Bakkeby, Sokkelvik og Reisaelvas munning. Sørkjosen hovedgård fra 1820 (1), Kronebutikken med kvenhus (2), Haltisenteret (3), Annabakelv og Røyelen (4), Storslett kirke (5), den eldgamle markedsplassen på Flatvoll (6), tornedalshuset på Annsjøen (7), Tørrfoss kvenmuseum (8). Mot et tillegg i prisen kan du hos Elvebåtsenteret få prøve elvebåtsafari (9) innover i Reisa nasjonalpark.
Tur 07: Jakten på naturen, og på samisk og kvensk kultur
Klikkbart kart over turen
klikk på kartet

Fotosafari til et majestetisk fjellrike i Kåfjord og Lyngen med guiding om samisk, kvensk og norsk kultur. Start kl. 9.00 ut fra Skjervøy (p-plass v/ hotellet). En ca. 8 timers tur med lunsj underveis, innover på gode asfaltveier. Under Maursundet i en undersjøisk tunnell, til Djupvik-Olderdalen-Birtavarre-Manndalen-Skibotn-Oteren-Furuflaten-Lyngseidet, derfra retur ferge Lyngseidet-Olderdalen ut til Skjervøy. Etter avtale pr. tlf. 957-33173 kan deltakere fra Nordreisa gå på/ av i Langslettkrysset (A) på kart.

Pris: 2-6 personer: 600,- pr. person. Prisen dekker guiding, tur med bil og fergebillett over Lyngen. Grupperabatt ved over 5 og 10 deltakere, be om tilbud.
Booking: Skjervøy Turistinformasjon eller Arktisk Geoturisme 957 -33 173, mail: arktiskgeoturisme@trollnet.no.

Severdigheter (se kart):
Lyngsalpene med stupbratte fjell og isbreer ned i havet (1), morenene på Spåkenes (2), hellige samiske seidesteiner (i fjellsidene) (3), finnemisjonens kirkehus i Kåfjord (4), gamle sjøsamiske naust ved Birtavarre (5), markedsplassene i Skibotn (6) og Appaja (7), fangstanlegg for villrein på Oteren (8), ”Tsjudebukta” (9), Pollen med smykkefunn fra 1000-tallet (10) og norrøn ødegård fra jern- og middelalder, (11) Sieidichokka (samisk offerplass), (12) hovedområdene for kvenske bønder i Lyngen, (13) første finnemisjonskirke i Lyngen på Karnes, (14) Solhov allmenskole, (15) Lyngen kirke på Lyngseidet, (16) ”Fjellfinnbakken”, gammel sommerboplass for svenske reindriftssamer ovenfor Lyngseidet.
Tur 08: En arktisk natur med nakne fjell og skogdekte morener
Klikkbart kart over turen
klikk på kartet
Fotosafari inn i vakre Nordreisa og Kvænangen. Start kl. 9.00 ut fra Skjervøy p-plass nedenfor Hotell Maritim En 7-8 timers utflukt, fra Skjervøy, under Maursundet i tunell, over Reisafjellet til Sørkjosen-Storslett-Oksfjord-Kvænangsfjellet-Sørstraumen-Kvænangsbotn-Badderen-Burfjord.
Pris: 2-6 personer: 500,- pr. person. Grupperabatt over 5 og 10 deltakere, be om tilbud.
Booking: Turistinformasjon Skjervøy\ eller Arktisk Geoturisme 957 -33 173, mail: arktiskgeoturisme@trollnet.no.
Severdigheter (se kart):
(1) Gode utsiktpunkter fra Reisafjellet, (2) Reisaelvas munning med markedsplass ved det eldre elveutløpet på Flatvoll, (3) Russeholmen/Garjala, (4) Jekthamna, (5) Oksfjord, (6) gamle samiske og kvenske dyrkingsplasser ved Oksfjordvatn, (7) Kvænangsfjellet med vid utsikt, (8) Sørstraumen med spor etter steinaldertufter og dyrkingsspor fra 1700-tallet, (9) gammel oppgangssag fra 1700-t i Navitfossen, nakne og isskurte fjell slik brekappa forlot området under siste istid i (10) Kvænangsbotn og (13) Burfjorddalen, den eldste markedsplassen inne i Niemenaiko (11) og den yngre ute på Baddern (12), utstilling om 2.verdenskrig Nord-Troms Museum (14).
© Arktisk Geoturisme
Arktisk Geoturisme, Postbox 304, N-9189 Skjervøy             Webdesign: Bjerkli Bilde&Design
Norsk In English Send e-post Til startsiden