Arktisk-Geoturisme.no er parkert på grunn av økonomisk mislighold.